Thursday, 14 April 2016

Rating Uber

Cara-cara untuk mengesahkan "Rating Uber" untuk pemandu. 

Sebagai pemandu Uber berhemah, kita hendaklah melihat Uber sebagai pekerjaan untuk jangka masa panjang. Bagi seorang pemandu, "Rating Uber" adalah amat penting sekali. Rating ini diberi oleh penungang kepada pemandu. Pemandu juga boleh memberikan rating tetapi kita akan fokus kepada pemandu.

Cara Cara mengekalkan Rating Pemandu

Setiap pemandu bermula dengan rating 5 bintang. Setiap rating baru yang diberikan oleh pemupnang akan ditambahkan dan purata semua rating akan diangap sebagai rating anda. Untuk menjaga rating anda

  • Selalu sampai untuk mengambil penumpang pada masa yang tepat. Jika anda lewat, telefon penumpang untuk memberitahu mereka
  • Selalu menyemak alamat pemumpang supaya tidak sampai ke tempat yang salah

Jika rating pemandu seseorang jatuh teruk, pemandu mungkin terjejas dan akaun uber pemandu boleh di berhentikan.