Thursday, 15 December 2016

Uber Seremban


Menurut sumbat akhbar tempatan Berita Harian, Uber telah mencatatkan perkembangan yang pesat dan akan berkembang lagi di beberapa bandar lain. Sejumlah 8 bandar telah dikenal pasti walaupun belum diketahui umum. Uber kini beroperasi di bandar Kuala Lumpur, Selangor, Seremban, Kota Kinabalu, Melaka, Pulau Pinang, Kuching dan Johor Bahru.

Pembukaan MRT baru di Sungai Buluh juga akan memperkembankan perkhidmatan Uber kerena lebih banyak pemandu akan memilih untuk mengunakan pengakutan awam. Ini akan membuka permintaan baru terutamanya di "First Mile" dan "Last Mile" sebelum dan selepas seseorang memilih MRT sebagai pengangkuan mereka.